Συμμετοχή του Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν.Καβάλας στην κινητοποίηση στις 22 Νοεμβρίου

Το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν.Καβάλας αποφάσισε τη συμμετοχή του στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και ως εκ τούτου τα μέλη του δεν θα λειτουργήσουν στο παζάρι των Κρηνίδων.

Συμμετοχή του Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν.Καβάλας στην κινητοποίηση στις 22 Νοεμβρίου


Το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν.Καβάλας αποφάσισε τη συμμετοχή του στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και ως εκ τούτου τα μέλη του δεν θα λειτουργήσουν στο παζάρι των Κρηνίδων.

Source