Στράτος Κοντός:

“Στηρίζουμε με έργα την ανάπλαση χώρου λαϊκής αγοράς με την τοποθέτηση σύγχρονων υλικών δαπεδόστρωσης, ενίσχυση των στοιχείων φύτευσης και του αστικού εξοπλισμού”Στη λαϊκή αγορά της Ξάνθης ο υποψήφιος δήμαρχος Στράτος Κοντός συναντήθηκε με επαγγεμαλτίες και δημότες.“Είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με δημότες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά (παζάρι).Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο μας ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εμπορική τους δραστηριότητα αλλά και σημαντικά θέματα που υφίστανται στον τρόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.Κοινό θέμα προς επίλυση είναι η ανάπτυξη του χώρου της λαϊκής αγοράς (παζάρι). Ζητούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι άμεσες ανάγκες για να ξαναγίνει το σημείο πόλος ανάπτυξης για ντόπιους και επισκέπτες.Στηρίζουμε με έργα την ανάπλαση χώρου λαϊκής αγοράς με την τοποθέτηση σύγχρονων υλικών δαπεδόστρωσης, ενίσχυση των στοιχείων φύτευσης και του αστικού εξοπλισμού.Επανασχεδιάζουμε τις λυόμενες κατασκευές που χρησιμοποιούν οι εκθέτες της λαϊκής με σύγχρονα υλικά.Ενισχύουμε και βοηθάμε με κάθε τρόπο τους πολίτες μας στη βελτίωση των εμπορικών συναλλαγών και των καθημερινών αγορών τους, για μια Ξάνθη Αλλιώς” δήλωσε ο κ. Στράτος Κοντός. “Στηρίζουμε με έργα την ανάπλαση χώρου λαϊκής αγοράς με την τοποθέτηση σύγχρονων υλικών δαπεδόστρωσης, ενίσχυση των στοιχείων φύτευσης και του αστικού εξοπλισμού”

Στη λαϊκή αγορά της Ξάνθης ο υποψήφιος δήμαρχος Στράτος Κοντός συναντήθηκε με επαγγεμαλτίες και δημότες.

“Είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με δημότες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά (παζάρι).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας οι άνθρωποι που εργάζονται στο χώρο μας ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εμπορική τους δραστηριότητα αλλά και σημαντικά θέματα που υφίστανται στον τρόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Κοινό θέμα προς επίλυση είναι η ανάπτυξη του χώρου της λαϊκής αγοράς (παζάρι). Ζητούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι άμεσες ανάγκες για να ξαναγίνει το σημείο πόλος ανάπτυξης για ντόπιους και επισκέπτες.

Στηρίζουμε με έργα την ανάπλαση χώρου λαϊκής αγοράς με την τοποθέτηση σύγχρονων υλικών δαπεδόστρωσης, ενίσχυση των στοιχείων φύτευσης και του αστικού εξοπλισμού.

Επανασχεδιάζουμε τις λυόμενες κατασκευές που χρησιμοποιούν οι εκθέτες της λαϊκής με σύγχρονα υλικά.

Ενισχύουμε και βοηθάμε με κάθε τρόπο τους πολίτες μας στη βελτίωση των εμπορικών συναλλαγών και των καθημερινών αγορών τους, για μια Ξάνθη Αλλιώς” δήλωσε ο κ. Στράτος Κοντός.