Όλους τους παραγωγικούς φορείς καλεί στην κινητοποίηση της Τετάρτης για το φορολογικό νομοσχέδιο, ο Αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΚ, Παναγιώτης Αρσονιάδης

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων στα γραφεία της ΟΕΒΕΚ με μοναδικό θέμα συζήτησης τον συντονισμό κοινών δράσεων για την απόσυρση του νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου που αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους Αυτοαπασχολούμενους- Ελεύθερους Επαγγελματίες.Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις για τις 22 Νοεμβρίου οπόταν τα καταστήματα εστίασης και η αγορά δεν θα λειτουργήσουν. Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. […]

Όλους τους παραγωγικούς φορείς καλεί στην κινητοποίηση της Τετάρτης για το φορολογικό νομοσχέδιο, ο Αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΚ, Παναγιώτης Αρσονιάδης


Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων στα γραφεία της ΟΕΒΕΚ με μοναδικό θέμα συζήτησης τον συντονισμό κοινών δράσεων για την απόσυρση του νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου που αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους Αυτοαπασχολούμενους- Ελεύθερους Επαγγελματίες. Στην σύσκεψη αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις για τις 22 Νοεμβρίου οπόταν τα καταστήματα εστίασης και η αγορά δεν θα λειτουργήσουν.

Source