Η ΚΕΕΕ και το Επιμελητήριο Καβάλας στις Βρυξέλλες για το 6ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων

Στο 6ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων των Ευρωεπιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, συμμετείχαν Επιμελητήρια της χώρας υπό την οργάνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Ιωάννη Μασούτη. Το Επιμελητήριο Καβάλας με τον Πρόεδρο Μάρκο Δέμπα και τον Υπεύθυνο ΓΕΜΗ Ιωάννη Κούτρα, συμμετείχε σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, […]

Η ΚΕΕΕ και το Επιμελητήριο Καβάλας στις Βρυξέλλες για το 6ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων


Στο 6ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων των Ευρωεπιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, συμμετείχαν Επιμελητήρια της χώρας υπό την οργάνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Ιωάννη Μασούτη. Το Επιμελητήριο Καβάλας με τον Πρόεδρο Μάρκο Δέμπα και τον Υπεύθυνο ΓΕΜΗ Ιωάννη Κούτρα, συμμετείχε σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική επιχειρηματική συνάντηση στο Ευρωπαϊκό...

Source