Ερώτηση Νίκου Παναγιωτόπουλου για την ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας

Στην περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνοµίας Καβάλας υφίσταταιτµήµα της Εγνατίας Οδού, µήκους 73,4 χιλιοµέτρων (από Χ/Θ 432,500 – ανισόπεδο κόµβο Γαληψού – έως τη Χ/Θ 496,900 – ανισόπεδο κόµβο Χρυσούπολης) για την τροχονοµική αστυνόµευση του οποίου έχει καθοριστεί ως αρµόδια Υπηρεσία το Τµήµα Τροχαίας Καβάλαςµε σχετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ωστόσο η […]

Ερώτηση Νίκου Παναγιωτόπουλου για την ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας


Στην περιοχή εδαφικής δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνοµίας Καβάλας υφίσταται τµήµα της Εγνατίας Οδού, µήκους 73,4 χιλιοµέτρων (από Χ/Θ 432,500 – ανισόπεδο κόµβο Γαληψού – έως τη Χ/Θ 496,900 – ανισόπεδο κόµβο Χρυσούπολης) για την τροχονοµική αστυνόµευση του οποίου έχει καθοριστεί ως αρµόδια Υπηρεσία το Τµήµα Τροχαίας Καβάλας µε σχετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Source