Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, μία έκτακτη και μία τακτική, έχουν προγραμματισθεί  για αύριο Τετάρτη 29 Μαρτίου, στις 18:00 και 18:30 το απόγευμα αντίστοιχα. Στην ειδική συνεδρίαση θα τεθεί το θέμα της έγκρισης, ή μη, έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, Β΄ εξαμήνου 2022. Στην τακτική συνεδρίαση η ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνει 26 θέματα. Μεταξύ των θεμάτων που ... Περισσότερα www.ertnews.gr

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής


Δημοτικό Συμβούλιο φωτογράφος:Μαρία Νικολάου

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, μία έκτακτη και μία τακτική, έχουν προγραμματισθεί  για αύριο Τετάρτη 29 Μαρτίου, στις 18:00 και 18:30 το απόγευμα αντίστοιχα.

Στην ειδική συνεδρίαση θα τεθεί το θέμα της έγκρισης, ή μη, έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, Β΄ εξαμήνου 2022. Στην τακτική συνεδρίαση η ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνει 26 θέματα. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν  είναι η έγκριση, ή μη, των όρων Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά (UNICEF) και τη συνεργασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για πόλεις φιλικές για τα παιδιά και για τους νέους (CFCI).

Επίσης θα συζητηθούν, η πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με τετράμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στη Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής.

www.ertnews.gr