Τουρισμός: Παρουσιάστηκε το σχέδιο για την ανάπτυξή του

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε σήμερα τις βασικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη.Τις συνθήκες εκείνες ώστε ο ελληνικός τουρισμός να μπει σε νέα τροχιά, να ανανεωθεί, να εξελιχθεί και να ανοίξει καινούργιους δρόμους επιχειρεί να διαμορφώσει το Υπουργείο Τουρισμού με όραμα και στόχο τη βιωσιμότητα. Με σεβασμό δηλαδή στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες.Η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη παραδέχτηκε ότι η Κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην ανάδειξή του τουρισμού, με βασικό πυλώνα το νέο αναπτυξιακό πρότυπο για βιώσιμη ανάπτυξη που προωθείται. Η νέα στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που απαντά σε τέσσερις βασικούς στόχους, που επρόκειτο να υλοποιηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), συνολικού ύψους περίπου 387 εκατομμυρίων ευρώΤο νέο αναπτυξιακό πρότυπο επικεντρώνεταιΣτην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας.Στην διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςΚαι τέλος στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν άμεσα τέσσερις δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση εγκαταστάσεων χιονοδρομικών και ορειβατικών καταφυγίων, την βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες και την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων. Οι δράσεις αυτές κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους περίπου 222 εκατομμυρίων ευρώ.Τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαρθρώνονται σε τέσσερις ΔράσειςΠρώτον: Δράση με τον γενικό τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 321 εκ. ευρώΔεύτερον: Δράση που αφορά στην «Τουριστική Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 45 εκ. ευρώΕν συνεχεία με τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού περίπου 10 εκ ευρώ.Και τέλος Δράση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», προϋπολογισμού επίσης περί τα 10 εκ ευρώ «Τουριστική Ανάπτυξη»Έχουν ήδη δημοσιευθεί τέσσερις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους. Οι προσκλήσεις αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για ενισχύσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ανάπτυξης Ορεινού Τουρισμού, προσβασιμότητας σε παραλίες, και αναβάθμισης τουριστικών λιμένων.Επιπλέον έχει δημοσιευτεί Διακήρυξη με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.Οι Προσκλήσεις αυτές καθώς και η Διακήρυξη των υποέργων της Δράσης, κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. «Διαχείριση Προορισμών», με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16 εκατομμύρια ευρώΗ Συμφωνία – Πλαίσιο, προϋπολογισμού 11.160.000 έχει αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου:Πρώτον: για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την προετοιμασία σύστασης Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών ανά την επικράτεια, καιΔεύτερον: την τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση και ενεργοποίηση των Οργανισμών αυτών και την υλοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών.Ακόμη, το πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σύναψη δύο ακόμα συμβάσεων.Η πρώτη Σύμβαση αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.Με τη λειτουργία της πλατφόρμας αυτής θα διασφαλιστεί η έγκαιρη συγκέντρωση και ομοιογενής επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, για τον τουρισμό.Και συνεπώς θα ενισχυθεί σημαντικά η πληροφόρηση με στόχο την εκπόνηση νεών πολιτικών και δράσεων.Η δεύτερη σύμβαση θα αφορά στην προώθηση και προβολή των προορισμών στους οποίους συστήνονται οι Οργανισμοί αυτοί.Το επόμενο υποέργο της Δράσης, με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού.Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων. Ήδη λοιπόν, όπως σας ανέφερα, στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις. Με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου 2024.Προβλέπεται ακόμα στο πλαίσιο του έργου αυτού και Σύμβαση με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό. Προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών, με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ Το έργο περιλαμβάνει λοιπόν δράσεις ενισχύσεων για τη αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Ο τουρισμός υγείας και ευεξίας προσφέρει επίσης μία εξαιρετική ευκαιρία για εμπλουτισμό τη τουριστικής προσφοράς. Αφορά μάλιστα λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας, ενώ μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Και εδώ, το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης δυνητικών δικαιούχων βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.Αύξηση αναγνωρισιμότητας  των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτωνΠροβλέπεται αρχικά η ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής

Τουρισμός: Παρουσιάστηκε το σχέδιο για την ανάπτυξή τουΗ υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε σήμερα τις βασικές δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη.

Τις συνθήκες εκείνες ώστε ο ελληνικός τουρισμός να μπει σε νέα τροχιά, να ανανεωθεί, να εξελιχθεί και να ανοίξει καινούργιους δρόμους επιχειρεί να διαμορφώσει το Υπουργείο Τουρισμού με όραμα και στόχο τη βιωσιμότητα. Με σεβασμό δηλαδή στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στις τοπικές κοινωνίες.

Η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη παραδέχτηκε ότι η Κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην ανάδειξή του τουρισμού, με βασικό πυλώνα το νέο αναπτυξιακό πρότυπο για βιώσιμη ανάπτυξη που προωθείται. Η νέα στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό περιλαμβάνει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που απαντά σε τέσσερις βασικούς στόχους, που επρόκειτο να υλοποιηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), συνολικού ύψους περίπου 387 εκατομμυρίων ευρώ

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο επικεντρώνεται

 • Στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας.
 • Στην διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
 • Στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Και τέλος στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν άμεσα τέσσερις δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση εγκαταστάσεων χιονοδρομικών και ορειβατικών καταφυγίων, την βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες και την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων. Οι δράσεις αυτές κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους περίπου 222 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαρθρώνονται σε τέσσερις Δράσεις

 • Πρώτον: Δράση με τον γενικό τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 321 εκ. ευρώ
 • Δεύτερον: Δράση που αφορά στην «Τουριστική Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 45 εκ. ευρώ
 • Εν συνεχεία με τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού περίπου 10 εκ ευρώ.
 • Και τέλος Δράση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», προϋπολογισμού επίσης περί τα 10 εκ ευρώ

 

«Τουριστική Ανάπτυξη»

Έχουν ήδη δημοσιευθεί τέσσερις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους. Οι προσκλήσεις αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για ενισχύσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ανάπτυξης Ορεινού Τουρισμού, προσβασιμότητας σε παραλίες, και αναβάθμισης τουριστικών λιμένων.

Επιπλέον έχει δημοσιευτεί Διακήρυξη με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.

Οι Προσκλήσεις αυτές καθώς και η Διακήρυξη των υποέργων της Δράσης, κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

 

 • «Διαχείριση Προορισμών», με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ

Η Συμφωνία – Πλαίσιο, προϋπολογισμού 11.160.000 έχει αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου:

Πρώτον: για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την προετοιμασία σύστασης Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών ανά την επικράτεια, και

Δεύτερον: την τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση και ενεργοποίηση των Οργανισμών αυτών και την υλοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών.

Ακόμη, το πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σύναψη δύο ακόμα συμβάσεων.

Η πρώτη Σύμβαση αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Με τη λειτουργία της πλατφόρμας αυτής θα διασφαλιστεί η έγκαιρη συγκέντρωση και ομοιογενής επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, για τον τουρισμό.

Και συνεπώς θα ενισχυθεί σημαντικά η πληροφόρηση με στόχο την εκπόνηση νεών πολιτικών και δράσεων.
Η δεύτερη σύμβαση θα αφορά στην προώθηση και προβολή των προορισμών στους οποίους συστήνονται οι Οργανισμοί αυτοί.

 • Το επόμενο υποέργο της Δράσης, με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού.

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων. Ήδη λοιπόν, όπως σας ανέφερα, στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις. Με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου 2024.

Προβλέπεται ακόμα στο πλαίσιο του έργου αυτού και Σύμβαση με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό.

 •  Προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών, με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ 

Το έργο περιλαμβάνει λοιπόν δράσεις ενισχύσεων για τη αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Ο τουρισμός υγείας και ευεξίας προσφέρει επίσης μία εξαιρετική ευκαιρία για εμπλουτισμό τη τουριστικής προσφοράς. Αφορά μάλιστα λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας, ενώ μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Και εδώ, το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης δυνητικών δικαιούχων βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.

 • Αύξηση αναγνωρισιμότητας  των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων

Προβλέπεται αρχικά η ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού. Στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται η σύναψη τριών Συμβάσεων: H πρώτη Σύμβαση αφορά τη διενέργεια μελέτης αγοράς για τον αγροτουρισμό και τον γαστρονομικό τουρισμό στην Ελλάδα. Στη μελέτη αυτή θα στηριχθεί στη συνέχεια η στρατηγική της χώρας για τον αγροτουρισμό και το γαστρονομικό τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Και για αυτή τη Σύμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
Τα αποτελέσματά της μελέτης θα τροφοδοτήσουν επίσης με στοιχεία τη δημιουργία πλατφόρμας με έναν διαδραστικό ψηφιακό χάρτη.
Η πλατφόρμα αυτή θα παρουσιάζει με ελκυστικό τρόπο, μεταξύ άλλων, σημεία ενδιαφέροντος για αγροτουρισμό και γαστρονομικό τουρισμό.
Τέλος, η τρίτη Σύμβαση στοχεύει στη διασυνδεσιμότητα των προορισμών, το branding, και την προώθηση και προβολή του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα

Το πέμπτο υποέργο της δράσης στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων ανά την επικράτεια.

Το Υπουργείο, όπως διευκρινίστηκε, στοχεύει στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για θαλάσσιο τουρισμό και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος μας στο συγκεκριμένο τομέα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ, συνολικου προϋπολογισμού 159 εκ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση εδώ δίνεται στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας. Και για το έργο αυτό, και ειδικότερα για το σκέλος που αφορά έργα αναβάθμισης λιμένων, δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση στις 25 Οκτωβρίου.

 • Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Προσβάσιμες Παραλίες», προϋπολογισμού 17 εκ ευρώ περίπου

Πρόκειται για ένα έργο που εξυπηρετεί έναν υψηλής σπουδαιότητας οριζόντιο στόχο του Υπουργείου Τουρισμού. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον τουρισμό, ώστε να μπορούν να απολαύσουν όλοι τις ομορφιές και τις εμπειρίες που έχει να προσφέρει η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην αύξηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες, με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, την ΕΤΑΔ αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις.  Και για αυτό το έργο η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα.

 

 • Χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών για νέα καταδυτικά πάρκα καθώς και αναβάθμιση υφιστάμενων θαλάσσιων πάρκων

Είναι ένα έργο που επίσης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας, με στόχο την προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος και τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, ώστε να καταστεί ένας από τους πιο σημαντικούς προορισμούς για καταδυτικό τουρισμό στην Ευρώπη.

 

 • Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού​ με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 45 €

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης της Δράσης είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού.

Ειδικότερα, η επένδυση στην τουριστική κατάρτιση περιλαμβάνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εποχικά εργαζομένων αλλά και των μακροχρόνια ανέργων. Τα προγράμματα επανειδίκευσης θα καλύπτουν διάφορες ειδικότητες και αντιμετωπίζουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του κλάδου.

Περιλαμβάνεται η παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από  παρόχους κατάρτισης και η καταβολή επιδόματος σε τουλάχιστον 18.000 καταρτιζόμενους για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης. 

Ακόμα προβλέπεται
• η δημιουργία ειδικής εφαρμογής λογισμικού
• Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
• Και τέλος η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και η απόκτηση προσόντων.

 

Στην 3η Δράση έχουν ενταχθεί έργα με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ

Τα έργα που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στο να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού και να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Προβλέπεται λοιπόν η ανάπτυξη νέου ευέλικτου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και η παροχή προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ψηφιακή πλατφόρμα “MyDigitalTourism”

Σκοπός της πλατφόρμας, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών, ταξιδιωτών, σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. Προβλέπεται ακόμα η δημιουργία υποσυστήματος καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα.

Τέλος, εκτός από ψηφιακές υπηρεσίες η  Δράση περιλαμβάνει και υπηρεσίες Ψηφιοποίησης εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου

Πρόκειται λοιπόν συνολικά για ένα  έργο το οποίο δώσει λύσεις, ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αδειοδοτήσεις τουριστικών επιχειρήσεων. Αλλά και στο κομμάτι της πληροφόρησης για τη νομοθεσία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση και λειτουργία επιχείρησης.

 • Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ»

Τέλος, η Δράση που αφορά στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ» βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Περιλαμβάνει υποέργα τα οποία στοχεύουν στην ακόμα πιο ποιοτική και με σύγχρονους επικοινωνιακά όρους πληροφόρηση των επισκεπτών μας.

Με τη δημιουργία  Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη αρχικά, θα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται με ελκυστικό τρόπο τα ειδικά χαρακτηριστικά των προορισμών.

Ενδεικτικά, η πληροφόρηση θα αφορά, σε αξιοθέατα, δραστηριότητες/εμπειρίες και τοπικά προϊόντα. Θα προηγηθεί, βεβαίως, λεπτομερής χαρτογράφηση των πόρων κάθε τουριστικού προορισμού.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών (όπως υπάλληλοι του ΕΟΤ, συνεργάτες από ΟΤΑ) που θα αναλάβουν τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου.

Ακόμα, στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται και η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Το εργαλείο αυτό θα λειτουργήσει ως αυτόνομη συλλογή πληροφοριακού υλικού του ΕΟΤ στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Επίσης, με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς, θα παρέχει στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Και θα περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πύλη που θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου επίσημου portal visitgreece.gr.