Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης διοργανώνει δωρεάν τετραήμερο θεματικών εργαστηρίων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου με ακρώνυμο «SeeG» -σι τζι- από το διασυνοριακό πρόγραμμα Ίντερεγκ Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020,  διοργανώνει ένα δωρεάν τετραήμερο θεματικών εργαστηρίων, από το Σάββατο 18  έως και την Τρίτη 21 Μαρτίου. Τα θεματικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ANATOLIA. Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει όσα  εργαστήρια  επιθυμεί. ... Περισσότερα www.ertnews.gr

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης  διοργανώνει δωρεάν τετραήμερο θεματικών εργαστηρίων


εργαστήρι πληροφορικής

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου με ακρώνυμο «SeeG» -σι τζι- από το διασυνοριακό πρόγραμμα Ίντερεγκ Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020,  διοργανώνει ένα δωρεάν τετραήμερο θεματικών εργαστηρίων, από το Σάββατο 18  έως και την Τρίτη 21 Μαρτίου.

Τα θεματικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ANATOLIA. Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει όσα  εργαστήρια  επιθυμεί.

 Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

www.ertnews.gr